ZARZĄDZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Maciej Kraśnicki w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym zarządza z dniem 11.03.2020 r.:

wstrzymanie przyjęć interesantów w kancelarii do odwołania

Jednocześnie komornik informuje, iż kontakt z kancelarią możliwy jest za pomocą:
a) telefonu – pod nr: +48 450 000 654
b) adresu mail – kancelaria@komornikmyslowice.pl
c) korespondencji pocztowej

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA Oddział w Katowicach 74 10501214 1000 0091 2207 8596
wraz z podaniem sygnatury sprawy oraz imienia i nazwiska wpłacającego.