Nowy rachunek bankowy kancelarii od 17.11.2021 r.

Uwaga! Od dnia 17.11.2021 r. kancelaria komornicza posługuje się nowym rachunkiem bankowym w Alior Banku, o nr: 63 2490 0005 0000 4530 8968 4663