Doręczenia

Doręczenia pism procesowych komornik realizuje na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Mysłowicach –  obejmuje on: Mysłowice, Imielin oraz Chełm Śląski.