Przypominamy o zmianach prawa:

Z dniem 1.01.2019 r. weszły w życie:

– ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych,

– ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych,

straciła moc:

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji